Jump to content
 • Announcements

  • I.Srodka

   Nowa Struktura Forum   01/04/18

   Szanowni Użytkownicy Forum!   Jak zapewne widzicie, na forum zaszła pewna reorganizacja, która będzie w dalszym ciągu postępować.   Od dzisiaj dział Moduły / Produkty został podzielony na podkategorie, więc od teraz proszę o zakładanie tematów w odpowiednich działach.   Poprzednie tematy będą stopniowo przenoszone do odpowiednich kategorii.    Pozdrawiamy, Zespół FIBARO
  • I.Srodka

   New Forum Structure   01/04/18

   Dear Forum Users!   As you can see, some changes in Forum structure has been made and we are going to reorganize even further.   From now on, Modules / Products has been divided into subcategories (particular devices), so please create new topics in the corresponding subcategories.   We will address previously created topics in Modules and we will be moving them on a daily basis.   Kind regards, FIBARO Team
  • T.Konopka

   DOWNLOADS - new way of sharing solutions!   01/17/18

   Dear users, We want you to have a great time here on the Forum, therefore, we are introducing a new tool for sharing solutions! DOWNLOADS - a system of file sharing for all of you. DOWNLOADS - support topics - this is a new category for support topics. Check the short guide for Downloads on how to add a solution (all files have to be approved).   Crowd's Solutions will be closed for new submissions, but still open for replies in remaining topics. We ask the authors of the solutions to add their solutions to Downloads with the link to the topic at the top of the description. We will merge the support topic with the one from Crowd's Solutions.   If you have any questions, feel free to ask our administrators - @T.Konopka and @I.Srodka!
  • T.Konopka

   DOWNLOADS - nowy sposób dzielenia się rozwiązaniami!   01/17/18

   Szanowni użytkownicy, Chcemy, abyście świetnie spędzali czas na Forum, dlatego przedstawiamy wam nowe narzędzie do dzielenia się rozwiązaniami! DOWNLOADS - system dodawania i pobierania plików. DOWNLOADS - support topics - to jest nowa kategoria z tematami wsparcia. Sprawdźcie przewodnik dla Downloads, aby wiedzieć jak dodać rozwiązanie (wszystkie pliki muszą zostać zatwierdzone).   Rozwiązania Społeczności zostaną zamknięte dla nowych tematów, jednak tematy już wczęśniej dodane będą nadal dostępne. Prosimy autorów rozwiązań do przenoszenia ich do Downloads - prosimy o dodanie linkiem do tematu na górze opisu. Połączymy wtedy temat wsparcia z tematem z Rozwiązań Społeczności.   W przypadku pytań, prosimy o kontaktowanie się z administratorami - @T.Konopka and @I.Srodka. (Rozwiązania mogą być dodawane w języku polskim!)

Forums

 1. FIBARO Community

  1. 4
   posts
  2. FIBARO

   Issues with your account and profile? Contact us: forum@fibaro.com

   489
   posts
  3. Say hello!

   Are you a new member of our community? Say hello!

   59
   posts
  4. Off-topics

   Everything besides home automation and FIBARO

   1222
   posts
 2. FIBARO Update

  1. FIBARO System Update

   This forum refers only to system and firmware updates. You are welcome to post your findings, issues and opinions about new releases for both gateways and FIBARO Modules.

   The forum is not a place to ask general questions about system and configuration.

   Threads should refer to the release you want to comment on.

    

   24843
   posts
  2. FIBARO Mobile Update

   This forum refers only to mobile software updates. You are welcome to post your findings, issues and opinions about new releases.

   This forum is not a place to ask general questions about software and configuration.

   Threads should refer to the release you want to comment on.

    

   3331
   posts
 3. FIBARO Community Support

  1. Scenes and Interface

   Questions and topics regarding making scenes, understanding different elements of interface and overcoming challenges!

   14627
   posts
  2. 26185
   posts
  3. FIBARO Mobile

   Place for questions and discussion about our FIBARO mobile apps for Android, iOS, smartphones and tablets.

   3391
   posts
  4. FIBARO HomeKit

   Place for questions and discussion about our Fibaro for HomeKit devices app, Fibaro HomeKit devices and HomeKit platform in general.

   202
   posts
  5. Amazon Alexa and Google Home integrations

   Forum for discussions, issues and thoughts about Fibaro voice assistant integrations.

   482
   posts
  6. Other Devices / Third-party devices

   Topics, ideas, problems related to products of other companies.

    

   13161
   posts
  7. Tutorials and Guides

   Forum for more experienced users who would like to share their knowledge!

   118
   posts
  8. Home Automation

   Discussions on home automation related topics.

   9932
   posts
  9. Suggestions

   Suggestions for improvements of Fibaro products, modules, apps, solutions.

   1391
   posts
 4. FIBARO Społeczność

  1. FIBARO

   Masz problemy z kontem lub profilem? Napisz do nas: forum@fibaro.com

   64
   posts
  2. Przywitaj się!

   Jesteś nowym użytkownikiem naszej społeczności? Przywitaj się!

   2
   posts
  3. Off-topic

   Wszystko poza automatyką budynkową ;-)

   2354
   posts
 5. FIBARO Aktualizacja

  1. FIBARO System Aktualizacja

   To forum przeznaczone jest tylko dla aktualizacji oprogramowania centralek i modułów FIBARO. Zapraszamy do dzielenia się opiniami, trudnościami i wnioskami odnośnie nowych wydań dla obu centralek i modułów.

   To forum nie jest miejscem do zadawnia ogólnych pytań o system i konfigurację.

   Wątki powinny odnosić się do wydania, które chcesz skomentow

   3635
   posts
  2. FIBARO Mobile Aktualizacja

   Forum przeznaczone jest tylko dla aktualizacji oprogramowania mobilnego. Zapraszamy do dzielenia się opiniami, trudnościami i wnioskami odnośnie nowych wydań.
   To forum nie jest miejscem do zadawania ogólnych pytań o oprogramowanie i konfigurację.
   Wątki powinny odnosić się do wydania, które chcesz skomentować.

   964
   posts
 6. FIBARO Wsparcie Społeczności

  1. Sceny i Interfejs

   Pytania oraz tematy odnośnie tworzenia scen i znaczenia różnych elementów interfejsu.

   781
   posts
  2. 4105
   posts
  3. FIBARO Mobilnie

   Miejsce do zadawania pytań i prowadzenia dyskusji nt. naszych aplikacji mobilnych przeznaczonych dla smartfonów i tabletów z systemem Android oraz iOS.

   1102
   posts
  4. FIBARO HomeKit

   Pytania i dyskusje nt. naszych produktów przeznaczonych do współpracy z platformą Apple HomeKit, aplikacji Fibaro for HomeKit devices oraz ogólnie platformy HomeKit.

   9
   posts
  5. Integracja z Amazon Alexa i Google Home

   Dyskusje, problemy i przemyślenia nt. integracji Fibaro z asystentami głosowymi firm trzecich.

   17
   posts
  6. Urządzenia Innych Firm

   Tematy, przemyślenia i problemy związne z produktami innych firm.

   1613
   posts
  7. Poradniki

   Forum, na którym bardziej zaawansowani użytkownicy mogą podzielić się swoją wiedzą w formie poradników czy tutoriali.

   • No posts here yet
  8. Automatyka Domowa

   Dyskusje na tematy ogólnie związane z automatyką budynkową.

   815
   posts
  9. Sugestie

   Pomysły i sugestie społeczności odnośnie produktów, modułów, aplikacji Fibaro.

   128
   posts
×