Jump to content

Welcome to Smart Home Forum by FIBARO

Dear Guest,

 

as you can notice parts of Smart Home Forum by FIBARO is not available for you. You have to register in order to view all content and post in our community. Don't worry! Registration is a simple free process that requires minimal information for you to sign up. Become a part of of Smart Home Forum by FIBARO by creating an account.

 

As a member you can:

 •     Start new topics and reply to others
 •     Follow topics and users to get email updates
 •     Get your own profile page and make new friends
 •     Send personal messages
 •     ... and learn a lot about our system!

 

Regards,

Smart Home Forum by FIBARO Team


 • 0

Scena światło - właczenie i wyłączenie po 60s


zibko1

Question

Witam wszystkich adaptowałem z forum poniższą scenę działa dobrze jednak chciałbym jak włączę światło wyłącznikiem to mi nie zgaśnie po 60s

--[[
%% properties 
 
423 value
19 value
 
%% globals 
 
--]] 
-----------------------------------------------------------------------------
fibaro:debug("SCENE START --------------------------")
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1 
 then 
 fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------") 
 fibaro:abort() 
 end
-----------------------------------------------------------------------------
 
-- sensor ruchu
local sensorID = 19
 
-- światło sufit
local lightID =  423
 
local delay =  60
local lumen =  200
local timeStart = '19:59'  
local timeStop = '06:00'  
 
 
--  Functions  ---------------------------------------------------------------
 
-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy 
 
function toMinutes(czasHHMM) 
  local a 
  if type(czasHHMM) == "string" 
    then 
    a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5)) 
    else    
    a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min) 
    end 
  return a 
end
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
local minStart = toMinutes(timeStart)
local minStop = toMinutes(timeStop)
local minNow = toMinutes(os.date("*t"))
 
local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
 
fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
 
------------------------------------------------------------------------------
 
local isTime
 
if (minStop >= minStart) 
  then 
  if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop)
     then 
     isTime = true 
     else 
     isTime = false
     end
  elseif (minStop <= minStart)
     then 
     if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop)
       then 
       isTime = false 
       else 
       isTime = true
       end
  end
fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime))
 
 
-- zapalanie światła --------------------------------------------------------
 
if sensorMoved  and isTime
  then 
  fibaro:call(lightID, "turnOn")
  fibaro:debug("Action: turnOn")  
  end
 
if sensorMoved  and (not isTime)
  then 
  fibaro:call(lightID, "turnOn")
  fibaro:debug("Action: turnOn")  
  end
 
 
-- gaszenie światła ---------------------------------------------------------
 
if isLightOn 
  then
 
  local turnOffTime = os.time() + delay
 
  while turnOffTime > os.time() 
    do 
    if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0
      then 
      turnOffTime = os.time() + delay
      end  
    fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
    fibaro:sleep(1000)
    
 -- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki   
    local isLightOnInLoop = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) + tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
    if not isLightOnInLoop 
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT --------- LIGHT TURNED OFF MANUALLY ---------") 
      fibaro:abort() 
      end
    
  end       
fibaro:call(lightID, "turnOff") 
fibaro:debug("Action: turnOff")   
  
end

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
1 hour ago, Thomson said:

Czy jesteś wstanie mi pomóc by światło w week włączało się o innych porach dnia

Tak, ale z mojego miasta do twojego jest ~5 godzin. :) 

powiedz, czego potrzebujesz?!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

@10der chciałbym zmodyfikować tak scenę, by w sobotę i niedzielę, światło włączało się od 9 na ruch, ponieważ w scenie, którą teraz mam włącza się od 7.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Please login or register to see this code.

09:00-24:00

 

if between("09:00..24:00"then
    print("Tak!")
else
    print("Nie!")
end
 

 

poniedziałek - piątek 00:00 ---- 24:00

weekend 09:00 --- 20:00

 

if between("1.00:00..5.24:00,6.09:09..7.20:00"then
    print("Tak!")
else
    print("Nie!")
end

 

 

i tak dalej

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Cytat

--[[
%% prperties 
35 value
43 value
%% globals 
--]] 

local sensorID = 35                 -- sensor ruchu
local lightID = 43                  -- światło sufit
local delay = 30                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach 

---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-----------------------------------------------------------------------------
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort() 
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie 
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort() 
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") )
  then
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
  fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
  fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
-- zapalanie światła
  if sensorMoved 
    then 
      fibaro:call(lightID, "turnOn")
      fibaro:debug("Action: turnOn")
      fibaro:sleep(1000)
  end
-- gaszenie światła 
  if isLightOn 
    then 
      local turnOffTime = os.time() + delay
      while turnOffTime > os.time() 
      do 
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then 
          turnOffTime = os.time() + delay
        end  
      fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
      fibaro:sleep(1000)
      end
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna) 
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then 
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------") 
      fibaro:abort() 
    end
    fibaro:call(lightID, "turnOff")
    fibaro:debug("Action: turnOff") 
  end 
elseif ( startSource.deviceID == lightID ) 
  then
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
    end
  end
else
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
end

 

Witam 

Proszę o przerobienie tej sceny poprze dodanie drugiej zmiennej na przykład noc. 

Chodzi mi o to, że potrzebuje sceny, która będzie się uruchamiać o określonych godzinach. Godziny te chce ustawić w dodatkowej scenie, która będzie tylko zmieniać zmienną "noc"

Link to comment
Share on other sites

 • 0

nie!

 

Nie dodam ani nie poprawię niczego.
użyj gotowy!

 

 

 

Please login or register to see this attachment.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Dimmer "poziom"

 

Please login or register to see this code.

 

Edited by 10der
Link to comment
Share on other sites

 • 0
Cytat

--[[
%% properties 
35 value
43 value
%% globals 
--]] 

local sensorID = 35                 -- sensor ruchu
local lightID = 43                  -- światło sufit
local delay = 30                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach 

---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-----------------------------------------------------------------------------
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort() 
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie 
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")  )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort() 
-- sprawdzenie czy jest dzien
elseif (tostring(fibaro:getGlobal("noc")) == "false")  
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("jest dzien")
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") and (tostring(fibaro:getGlobal("noc")) == "true") )
  then
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
  fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
  fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
-- zapalanie światła
  if sensorMoved 
    then 
      fibaro:call(lightID, "turnOn")
      fibaro:debug("Action: turnOn")
      fibaro:sleep(1000)
  end
-- gaszenie światła 
  if isLightOn 
    then 
      local turnOffTime = os.time() + delay
      while turnOffTime > os.time() 
      do 
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then 
          turnOffTime = os.time() + delay
        end  
      fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
      fibaro:sleep(1000)
      end
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna) 
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then 
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------") 
      fibaro:abort() 
    end   
    fibaro:call(lightID, "turnOff")
    fibaro:debug("Action: turnOff") 
  end 
elseif ( startSource.deviceID == lightID ) 
  then
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
    end
  end
else
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
end

 

Scena z dodatkową zmienną noc 

Może komuś się przyda 

Dołożone mam dwie sceny na zasadzie bloczków ze zmienną globalną noc czyli jedna scena noc = true, druga noc = false

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 godziny temu, MarcinL napisał:

 

Scena z dodatkową zmienną noc 

Może komuś się przyda 

Dołożone mam dwie sceny na zasadzie bloczków ze zmienną globalną noc czyli jedna scena noc = true, druga noc = false

Jakieś propozycje z dołożeniem do wyżej wymienionej sceny opcji z dodatkowym kontaktronem?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Dzień dobry,

Na początek wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)

Korzystam z jednej z załączonych tu scen. Jednak albo mam coś źle ustawione albo coś nie działa do końca.

Scena nie działa 100/100. Zdarza się że czujka mnie zobaczy a światło się nie zaświeci w ogóle lub po określonym czasie w ogóle się nie gasi.

Moim zamiarem było po prostu aby za pomocą czujnika ruchu i dimmera włączał mi światło w przedpokoju i po 15 sekundach (jeśli nie ma ruchu) wyłączał światło lub jeśli włącze światło manualnie to sensor ma nie reagować.

Prośba o pomoc lub może zmianę poniższego kodu. Czujkę mam ustawioną na bardzo czuły PIR.

Kod:

--[[
%% properties 
50 value
63 value
%% globals 
--]] 

local sensorID = 50                 -- sensor ruchu
local lightID = 63                  -- światło sufit
local delay = 15                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach 
local nightStartsat = 16            -- początek ciszy nocnej
local dayStartsat = 5               -- koniec ciszy nocnej
local lightDay = 0                -- moc światła w dzień
local lightNight = 100              -- moc światła w nocy
---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-----------------------------------------------------------------------------
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort() 
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie 
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------") 
    fibaro:abort() 
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") )
  then
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
  fibaro:debug("--------- debugging ----------")
  fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
  fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
  fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
  fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
-- zapalanie światła
  if sensorMoved 
    then 
    if ( (tonumber(os.date("%H")) >= nightStartsat) or (tonumber(os.date("%H")) < dayStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightNight)
        fibaro:debug("Jest noc, natężenie światła: "..lightNight)
        fibaro:sleep(1000)
        fibaro:debug("koniec sceny")
    elseif ( (tonumber(os.date("%H")) >= dayStartsat) and (tonumber(os.date("%H")) < nightStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightDay)
        fibaro:debug("Jest dzień, natężenie światła: "..lightDay)
        fibaro:sleep(1000)
        fibaro:debug("koniec sceny")
    else
      fibaro:debug(os.date("%H"))
      fibaro:debug("dziwny błąd, aborting")
      fibaro:abort() 
    end
  end
-- gaszenie światła 
  if isLightOn 
    then 
      local turnOffTime = os.time() + delay
      while turnOffTime > os.time() 
      do 
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then 
          turnOffTime = os.time() + delay
        end  
      fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
      fibaro:sleep(1000)
      end
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna) 
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then 
      fibaro:debug("--------- debugging ----------")
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------") 
      fibaro:abort() 
    end
    fibaro:call(lightID, "turnOff")
    fibaro:debug("Action: turnOff") 
  end 
elseif ( startSource.deviceID == lightID ) 
  then
  fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
  fibaro:debug("wywołanie światłem")
  fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
  fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
--  fibaro:sleep(1000)
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
    end
  end
elseif ( (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "true") and 
         (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "false") )
  then
      fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
      fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
      fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
      fibaro:debug("problem ze zmienną globalną")
      fibaro:debug("nie jest ani true ani false")
      fibaro:abort()
elseif startSource["type"] == "other"
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("Scena wywołana ręcznie")
    fibaro:debug("Zapal światło lub aktywuj czujnik ruchu")
    fibaro:debug("koniec sceny")
else
    fibaro:debug("--------- debugging ----------") 
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
end

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Zauważyłem, w debugu że światło się zaświeca ale nie gasi bo informuje mnie że zostało zapalone ręcznie a tak naprawde zostało zapalone z Motion Sensora:

[DEBUG] 17:09:21: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:21: źródło: 50
[DEBUG] 17:09:21: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:21: isLightOn: false
[DEBUG] 17:09:21: sensorMoved: true
[DEBUG] 17:09:21: Jest noc, natężenie światła: 100
[DEBUG] 17:09:22: koniec sceny
[DEBUG] 17:09:27: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:28: wywołanie światłem
[DEBUG] 17:09:28: źródło: 76
[DEBUG] 17:09:28: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:28: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:28: zapalenie ręczne
[DEBUG] 17:09:28: źródło: 76
[DEBUG] 17:09:28: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:30: --------- debugging ----------
[DEBUG] 17:09:30: światło było zapalone ręcznie
[DEBUG] 17:09:30: źródło: 50
[DEBUG] 17:09:30: true
[DEBUG] 17:09:30: scena numer: 1
[DEBUG] 17:09:30: --------- aborting ----------

Edited by arek205
Link to comment
Share on other sites

 • 0

@10der mam Twoją scenę, która teraz mi nie działa na HC3, jesteś w stanie mi pomóc w przerobieniu jej?

 

Please login or register to see this code.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Nie mam HC3 nie mam HC2

thank you Fibaro and bye

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest rafal_ll
W dniu 7.03.2020 o 08:32, Thomson napisał:

@10der mam Twoją scenę, która teraz mi nie działa na HC3, jesteś w stanie mi pomóc w przerobieniu jej?

 

Please login or register to see this code.

 

 

Może to już znalazłeś 

Zajżyj tutaj

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
3 hours ago, MARCUSP.I.L said:

Hei @10der,

Please login or register to see this code.

You are welcome! Dyakuyu! Bless you!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...