Jump to content

Welcome to Smart Home Forum by FIBARO

Dear Guest,

 

as you can notice parts of Smart Home Forum by FIBARO is not available for you. You have to register in order to view all content and post in our community. Don't worry! Registration is a simple free process that requires minimal information for you to sign up. Become a part of of Smart Home Forum by FIBARO by creating an account.

 

As a member you can:

 •     Start new topics and reply to others
 •     Follow topics and users to get email updates
 •     Get your own profile page and make new friends
 •     Send personal messages
 •     ... and learn a lot about our system!

 

Regards,

Smart Home Forum by FIBARO Team


Virtual Devices

The category contains virtual devices submitted by users.
Downloading and submission terms have to be accepted.
Types of files accepted: LUA, VFIB, ZIP, TAR, RAR, JSON.
Virtual devices have to be described properly, screen shots are optional.
Support topics are created automatically here Virtual devices
Report topics and files that are no longer supported by authors.
All the files submitted have to be approved by administrators.

85 files

 1. Konnected Alarm Panel

  Hello Everyone,
  I 've tried Konnected alarm panel in parallel with my old alarm system, and it is working great. (Konnected)
  My task that was assigned to myself was to integrate Konnected directly to my HC2.
  So with a little LUA magic we have ready the Konnected Virtual Device for HC2.
  You can find the Virtual Device Repository here.
  Enjoy!
   
   

  79 downloads

     (0 reviews)

  4 comments

  Updated

 2. [VD] BBQ Guru CyberQ WIFI

  Monitor:
  Fan speed Temperature of the Pit and core temperatures of Food1, Food2 and Food 3 probes in Celsius or Fahrenheit. Status of each of the temperature sensors ("OK", "HIGH", "LOW", "DONE", "ERROR", "HOLD", "ALARM", "SHUTDOWN"). Status codes are also available as global variables for use in block scenes. Control:
  1.    Temperature setpoints for the Pit and Food1, Food2 and Food 3 cores.
  2.    Timer and timeout actions (none, sound alarm, hold pit at set temperature, shutdown fan; or any scene-based action you specify.
  3.    Ramp the pit temperature (cook and hold) from any selected food item.
   
  Installation and configuration:
  Install the CyberQ WIFI VD, which you can download below. I will also post it on Fibaro Marketplace.
   
  Enter the CyberQ WIFI IP address and port number in the advanced settings. Scroll down to the main loop section to set the authentication details. 

  14 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 3. Honeywell_Lyric_API

  This is an API for Honeywell Lyric T6. The idea is based on Remco B's version for the Honeywell Evo.
   
  Using a virtual device with API scene, you can change setpoint and set away, holiday and schedule modes. Because it is a virtual device, you can call these buttons from any other scene. For example I use it while tracking my phones location, this creates options for GeofenceMode in combination with ScheduleMode
   
  You will need a webserver (or access to a webserver) for the initial setup. This is to retrieve some keys from Honeywell. As soon as you have the keys, you do not need the webserver anymore. For further details please follow instruction in the pdf and use at own risk.
   
  release 1.1 added checkCertificate option to bypass https check.
   
   
  Installation instructions Honeywell Lyric API.pdf
   
  Fibaro_Lyric_API.lua

  100 downloads

     (0 reviews)

  24 comments

  Updated

 4. Volumio_VD_1.0

  Here's a virtual device I created to control my Volumio Music Player, which is running on a Rasbperry Pi.
  Volumio comes with an own built-in ReST API that I use for the this virtual device.
   
  You must have your Volumio connected to your local area network (the same as Fibaro HC).
  After importing the virtual device, set the IP address and the port (default port 80) to point at your Volumio.
   
  Offical site of Volumio: www.volumio.org
  Volumio ReST API documentation: www.volumio.github.io/docs/API/REST_API.html
   
  Note: Tested on Fibaro HC2 4.180
   
  Enjoy.

  114 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 5. Co_otwarte.vfib

  Co_otwarte.vfib
  Polaczenie dwóch vd z następujące za zgodą autora
   
  Urządzenie pokazuje stan otwarcia/zamknięcia drzwi i okien oraz stan czujników ruchu

  133 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 6. TIMER_RTV.vfib

  TIMER_RTV.vfib
  Pozwala określić czas wyłączenia dane urządzenia, pokazuje jego aktualny stan, możliwość szybkiego wyłączenia, powiadomienie push na telefon, o zrealizowanym zadaniu.

  129 downloads

     (0 reviews)

  4 comments

  Submitted

 7. Jakość Powietrza w/g Airly (API v2)

  Urządzenie wymaga podania tokena uzyskanego od airly:  https://airly.eu/pl/api/ . Wystarczy się zarejestrować by bezpłatnie uzyskać ten kod. Nalezy go wpisac we wskazane miejsce w kodzie pętli głównej VM. 
  Urządzenie znajduje automatycznie najbliższy czujnik i wyświetla  dane jak w załączonym zrzucie ekranu.
  Ma możliwość ustawienia zmiennej globalnej o nazwie definiowanej w konfiguracji co daje możliwość na przyklad sterowania oczyszczaczem powietrza.
  W konfiguracji znajdziecie tez możliwość zdefiniowania warunków wysyłania informacji PUSH na smartfona.
  W załączonym pliku oprócz kodu urządzenia znajduje się komplet ikon, które należy najpierw dodać do centralki, a potem w kodzie urządzenia wpisać odpowiednie numerki. Te numery są indywidualne i niekoniecznie takie w każdej centrali. Żeby zobaczyć jaki numer odpowiada jakiej ikonie, w okienku zmiany ikony należy nacisnąć na ikonie prawy klawisz myszy i wybrać "otwórz grafikę w nowej karcie". Żądany numer zobaczymy w adresie strony. Jako główną ikonę przypisujemy tą szarą z numerkiem 0.

  88 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. Stan_ON_OFF.vfib

  Stan_ON_OFF.vfib
  VD pozwala na sprawdzenie stanu urządzeń ON/OFF z możliwością szybkiego ich włączania/wyłączenia

  177 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 9. Stan urządzeń - wirtualka

  Bardzo proste urządzenie wirtualne pokazujące stan poszczególnych elementów w centralce. Urządzenie bazuje na:
   
  local selfId = fibaro:getSelfId()
  if fibaro:getValue(xxxx, 'value') == '1' then  
  fibaro:call(selfId, 'setProperty', 'ui.label1.value', 'ON' )
   
  Długo szukałem i nie znalazłem nigdzie dlatego wrzucam dla początkujących. 
  Niebędne do wykorzystania w kumunikatach głosowych lub do zobrazowania stanu w innych aplikacjach np. demopad
   
   

  128 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 10. Helios KWL Modbus Integration

  Helios-KWL has a Modbussupport. I found an implementation in C for Loxone (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=1639038)
  and created a VirtualDevice for HC2,
   
   

  103 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 11. VD: MQTT bridge

  0) Create HTTP -> MQTT bridge. (skip if you already have)
   
  $ sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients unzip attached mqtt_php.zip to www root folder, for example, /var/www/html/fibaro/mqtt.php  call from browser http://192.168.1.28/fibaro/mqtt.php where "192.168.1.28" www server where you unzip attached mqtt_php.zip and "fibaro/mqtt.php" path in your www server  here is valid response 1) import attached VD to HC2 MQTT_bridge.vfib 
  change VD params

   
  change url path for HTTP bridge in main loop
   

   
  2) create simple HTML test page
   
  <!DOCTYPE html> <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8" /> </head> <body> <div id="log"></div> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/paho-mqtt/1.0.1/mqttws31.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> (function () { if (!console) { console = {}; } var old = console.log; var logger = document.getElementById('log'); console.log = function (message) { if (typeof message == 'object') { logger.innerHTML += (JSON && JSON.stringify ? JSON.stringify(message) : String(message)) + '<br />'; } else { logger.innerHTML += message + '<br />'; } } })(); // Create a client instance client = new Paho.MQTT.Client("192.168.1.28", 1884, "clientId"); // set callback handlers client.onConnectionLost = onConnectionLost; client.onMessageArrived = onMessageArrived; // connect the client client.connect({ onSuccess: onConnect }); // called when the client connects function onConnect() { // Once a connection has been made, make a subscription and send a message. console.log("onConnect"); // Topic: home/roomID/deviceType/deviceID //client.subscribe("home/#"); // all events from all home //client.subscribe("home/4/#"); // all events from 4 room //client.subscribe("home/4/com.fibaro.binarySwitch/#"); // only binarySwitch events from 4 room client.subscribe("home/+/com.fibaro.binarySwitch/#"); // only binarySwitch events from all home } // called when the client loses its connection function onConnectionLost(responseObject) { if (responseObject.errorCode !== 0) { console.log("onConnectionLost:" + responseObject.errorMessage); } } // called when a message arrives function onMessageArrived(message) { console.log("Message Arrived: " + message.payloadString); console.log("Topic: " + message.destinationName); } </script> </body> </html>  
  please change 192.168.1.28 in code on IP address HTTP MQTT bridge
  locate on this test page
  you should get page like 
   
   
   
  Good luck!
   

  157 downloads

     (0 reviews)

  4 comments

  Submitted

 12. HTTP MQTT (php) bridge

  mqtt_php.zip

  148 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 13. [VD + SCENE + PHP] APC UPS Monitor and auto shutdown of HC2

  PREFACE :
  I noticed in the Forum that there is some interest for link APC UPS with Fibaro HC2 and have auto shutdown of HC2 if there is no electricity.
   
  I have spent few evenings and I am happy to share what I did.
   
  I want to thank @Sankotronic  for the permission to use part of his code and @Lambik whose icons of UPS I used as a base to create icons representing various status of the UPS device.
  Also I have used a bit of the code of @drboss .
   
  INTRODUCTION :
  The proposed solution reads the status of the UPS device using SNMP protocol and based on this it triggers appropriate actions.
  The status of UPS is represented with the various icons of the VD :
   
  Email messages and pop-up notifications are sent whenever :
              there is electricity outage           the battery level is critical and HC2 shutdown is triggered         the power is restored The status is updated whenever the REFRESH button of VD is pressed.
  For constant monitoring I have used @Sankotronic’s scene „Main Timer“ which presses the button every minute.
   
   
   
  WHAT WE NEED :
  1.
  On HC2 -  we need :
  -       VD for UPS monitoring and triggering actions
  -       Scene to trigger Shutdown of HC2.
   
  2.
  We need web server with PHP Module running on something.
   
   
  It can be RaspberryPI, Windows PC or anything.
   
   
  In my case I have it on iMac and I followed this guide :
   
  https://medium.com/@JohnFoderaro/how-to-set-up-apache-in-macos-sierra-10-12-bca5a5dfffba 
   
  I skipped "Configuring Virtual Hosts" as that was not working for me.
  As my web server is accessible only by my devices, I did not care.
   
  Important is that apache web server is managing PHP scripts .
   
  3.
  SNMP command line tool has to be present on the server (it is present by default on OS X)
   
                SNMP tool is present by default with OS X.
   
                Here are links describing how to install it for Windows  -  different resources (not tested) :
   
                https://www.ipconvertertools.com/snmpwalkinstructions
                https://syslogwatcher.com/cmd-tools/snmp-walk/
        
  4.
  APC UPS with network management card.
  The presented solution was implemented and tested with APC Smart UPS 3000  with Network Management Card AP9631
   
   
   
  IMPLEMENTATION :
  1.
  Implement web server with PHP module running.
   
  Activate SNMP command line tool on your server (if not already there).
   
  2.
  Copy APC.php script to the web server.
  You have to edit the file with any text editor to provide username and password for your HC2, IPs of HC2 and UPS.
  If username or password contain `@` it has to be replaced with `%40‘
  Eg. If Your username is `user@` You have to enter `user%40`
  Note: You have to make a note of the path to the script.
   
  Here is a code :
   
   
  3.
  Create new scene in HC2 for auto shutdown.
   
   
  IMPORTANT:  You have to pay attention NOT TO CHECK MARK that the scene is starting while HC2 starts.
  The HC2 would restart itself after boot.
  If you do so you have to do restore to factory state and load last working backup.
   
  4.
  Import the VD from the attached .vfib file to your HC2.
  Import all provided icons for graphical representation of the UPS status.
  There is a bunch of global variables needed, but they will be created automatically by the VD – so you do not have to worry. All of these global variables starts with `UPS_` .
   
   
  Edit the `USER SETTINGS` section of the LUA code for the REFRESH button :
   
  The icon for the REFRESH button should be `IconTimer`.
   
  As the parameters for the VD:
  -       enter the IP address of web server with PHP script
  -       enter 80 as a port number
   
   
  That is all.
  I hope those how are interested will be able to implement what I did.
   

   

  132 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Updated

 14. Eth008_with_status.vfib

  This is an enhanced version VD fot the ETH008 relay board.
  This VD does not only control the board but it also reports back the relay status read via the /status.xml web request.
  This VD also makes a very simple example of how to get XML data from any other device and put it into variables.
   
  Examples of usage:
   
  Controlling 24V AC volts solenoids for watering the garden Controlling motorized heating valves with the relay board. Controlling lights with the relay board.  
  All you need to do is put in the ip address and the port (80) of the ETH008 board in the VD and make sure "http authentication" is turned of in the ETH008 settings.
   
   

  131 downloads

     (0 reviews)

  4 comments

  Updated

 15. LookO2 - Air Quality Sensor

  ———————————————————————————————————————————————————————
  Current Version: 1.15
  Fibaro Marketplace: https://marketplace.fibaro.com/items/looko2-air-quality-sensor
  ———————————————————————————————————————————————————————
   
  Witajcie,

  Jakiś czas temu poruszałem tu temat pomiaru Czystości Powietrza (szczególnie PM2.5) we własnym mieszkaniu lub na zewnątrz z określonej okolicy.
  W założeniu chodziło o to aby Fibaro potrafiło pobierać dane z własnego czujnika a następnie wyświetlać je i wykorzystywać dalej w działaniu (np. uruchomienie oczyszczacza)
  Nie znalazłem gotowego rozwiązania, a z dostępnych (w racjonalnej cenie) najsensowniejsze wydawało się zastosowanie własnego czujnika Looko2 - z obserwacji, dane wyglądają na dość dokładne,
  stosują dobre czujniki i udostępniają API (tu wymagany token).
  Jak dla mnie idealnie było by, gdyby, przynajmniej ostatnia średnia odczytu i podstawowe dane były dostępne bezpośrednio przez API Web interfejsu urządzenia, w lokalnym LANie
  - ale podobno nie można mieć wszystkiego więc póki co zadowalam się API w chmurze

  Tutaj podziękowania w stronę zespołu LOOKO2, który wykazał się otwartością na moje pytania dotyczące danych z czujnika a nawet dodał do API parametry, których pierwotnie tam nie było.
  Wirtualka została przekazana również do nich, więc być może pojawi się także na stronie projektu.
  Po cichu liczę, że na jej bazie FIBARO może przygotuje kiedyś jakiś plugin, być może ze statystyką danych na wykresach centralki
   
  Jeśli chodzi o samo urządzenie to wygląda następująco:
   

   

   
  Całość tzn. plik wirtualki, ikony, oraz opis parametrów znajdują się w dołączonym zipie.
  Po imporcie urządzenia, należy dodać niezbędne ikony oraz dodać ich ID do configa wirtualki.
  Ponadto należy podać tam ID interesującego nas czujnika - ja nie mam jeszcze własnego więc
  pobieram dane z dostępnego w pobliżu, oraz token - można go uzyskać mailowo od suportu Looko2.
  W celu działania PUSHy oraz dalszego wykorzystania jakości, należy dodać zmienną globalną
  o nazwie określonej w konfiguracji. (W przypadku wielu urządzeń / czujników - dla każdego tworzymy nową zmienną), oraz określić ID urządzeń mobilnych/
  Wszystkie parametry opisane są w dołączonym pliku oraz komentarzach w konfiguracji samego urządzenia.
  Cała konfiguracja znajduje się w pierwszej części kodu urządzenia i nie powinna sprawiać żadnych problemów.

  Czas odświeżania danych z API również można modyfikować w konfiguracji - wstępnie zdefiniowałem go na 15 minut.
  W mojej ocenie jest to zupełnie wystarczające a częstsze odświeżanie danych nie ma sensu, bo prezentowane w API dane
  to średnia ostatnich odczytów - co czyni odczyt bardziej poglądowym niż odczyt chwilowy.
   
  Całość kodu znajduje się w pętli głównej, podczas testowania urządzenia (pewnie około 2 miesiące) zdarzyły mi się sporadyczne
  zawieszenia - może 2 - dlatego nie zdecydowałem się na pakowanie kodu pod przycisk i wyzwalanie go sceną.
   
  W przypadku interfejsu webowego urządzenie prezentuje jakość poprzez ikonę oraz nr indeksu jakości w dolnej belce pod ikoną urządzenia.
  Po wyświetleniu szczegółów, prezentowane są dokładne dane o aktualnej jakości powietrza. Nazwa urządzenia oraz lokalizacja IN / OUT prezentowana w szczegółach urządzenia, pobierana jest z API czujnika,
  natomiast pomieszczenie odzwierciedla umiejscowienie czujnika w strukturze pomieszczeń centralki FIBARO.
  Procentowe zanieczyszczenie wyliczane jest w oparciu o dostępne normy (z wyjątkiem PM1 - tu nie znalazłem danych więc jako normę przyjąłem 20 µg/m3 - oczywiście można to zmienić w konfiguracji)
  Do zmiennej globalnej zapisywana jest informacja o ogólnej jakości powietrza z ustawionego czujnika (0 najlepsza, 1 dobra, itd.) - zakres zgodny z dostępnymi normami i dostępny na stronie czujników

  W przypadku urządzeń mobilnych występują drobne problemy z wyświetlaniem m.in z przejściem do nowej linii - szerzej problem opisałem tutaj:
   
  Ogólnie po wprowadzeniu prawidłowego tokenu, wszystko powinno działać bez większych problemów.
  Bez podania tokenu urządzenie będzie wyświetlało informacje o błędzie z tym związaną.
   

  22 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 16. IONIZING RADIATION LEVEL MONITOR

  This Virtual Device reads the information on the level of ionized 
   radiation from the http://radioactiveathome.org/map/ .
   There are sensors distributed all over Europe, some in US, 
   Japan and other countries.
   
   For the VD to be functional the following has to be adjusted:
   
   The global variable 'temprad" has to be created
   Icon of the slider has to be updated as ' yellow radiation with timer'
   The code has to be adjusted in USER CONFIG Section (Values marked with ENTER in comments).
   ThingSpeak API Key if one wants to push data to ThingSpeak
   IDs of the Icons (green, yellow, orange, red, yellow with timer)
   Coordiantes of the locaton of the sensor 
   How to know where are the sensors located and how to get their 
   coordinates :
   
   The map of the sensors is at: http://radioactiveathome.org/map/
   
   Click on the dot of the sensor you want to know the location ID
   You will see the popup with the information of the sensor. 
   Note 'Details Sensor' number
   
   You need to see the source of the http://radioactiveathome.org/map/
   Enter 'view-source:http://radioactiveathome.org/map/' 
   into the browser (eg. Chrome)
   Press Ctrl-F to find the sensor number you noted earlier
   Next to the number found you will see the coordinates
   Enter coordinates into the code below.

   What is new in version 0.67:
   - Multilangual support
  What is new in version 1.67:
   - The VD is not anymore auto-refreshed 
     with the time interval set by slider, but 
     it is refreshed by pressing a button.
     This is to have it triggered by Main Timer Scene
  What is new in version 1.68:
    - German translation added (by gobbli of forum.fibaro.com) 
  What is new in version 1.69:
     - Dutch and Slovak translation added (by Bodyart of forum.fibaro.com) 
     - Italian and Croatian translation added (by Sankotronic of forum.fibaro.com) 
   
   Credits to:
   andre                    from forum.lic.pl -  author of the idea
   rusconidesigner   from forum.fibaro.com  - author of the multicolor radiation icons
   gucio1234            from forum.fibaro.com & forum.lic.pl  -  who make final version of the VD
   Sankotronic         from forum.fibaro.com - who make some changes + Croatian and Italian translation
   jompa68              from forum.fibaro.com - from whom I got multilangual concept
   gobbli                  from forum.fibaro.com - author of Deutsch translation
   Bodyart               from forum.fibaro.com - author of Dutch and Slovak translation
   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   

  38 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 17. [VD + APP + PHP] Text To Speach (TTS) solution for HC2 and Apple Mac (OS X) - version October 2017

  Text To Speach (TTS) solution for HC2 and Apple Mac (OS X)  - version October 2017:
   
   

   
  PREFACE :
  I am happy to present my second approach for TTS (Text To Speech) and multi room audio for Fibaro HC2 and Apple OS X computer.
  I call it “second approach” rather then second version because it uses different mechanism to control audio of the computer, however the goal remain the same.
  That is also the reason why I decided to publish it in the new thread.
   
  I hope that this guide let you setup TTS on your Fibaro HC2 and Mac computers.
   
   
  INTRODUCTION :
  I have noticed that wide used solution for TTS and multiroom is to use Sonos speakers (probably because of the Fibaro plugin available) and VoiceRSS (http://www.voicerss.org/).
   
   
  My solution is different. It uses the text synthesizer (TTS) which we have already implemented in our computers and which can speak in variety of languages – also those not supported by VoiceRSS. To change text into speech I used “SAY” command of OS X. The other advantage is that we are independent on internet connection and there are no charges for TTS processing. It has also multiroom solution. You can have installed all over your place a number of speakers. The volume of each speaker can be individually adjusted from HC2 (Volume range from 0 to 100 %) so it is possible to select in which room/rooms you hear the voice announcement. 
  If you use the iTunes VD  it is also possible to distribute music.
   
  Integration of iTunes with and HC2 was discussed and published here :
   
   
   
  The supported speakers/devices/protocols are as for now :
  -        Apple AirPlay
  -        Google Chromcast
  -        Bluetooth
  -        Windows computers (with installed app to become AirPlay compatible)
   
   
  The supported languages/voices of OS X v. 10.12.2 (macOS Sierra) are listed in Paragraph 2 below.
   
   
   
  WHAT WE NEED :
  -        Fibaro HC2
  -        Apple Mac computer
  -        Audio Mixer VD installed on HC2
  -        Some LUA experience to fine tune VD on HC2 and have your user defined TTS messages in your scenes
  -        Airfoil by Rouge  Amoeba application installed on Mac - for TTS it is OK to use free demo version
  -        Fibaro TTS Bridge application for OS X by Marcin S. Milewski (gucio1234) installed on Mac
  -        Speakers/audio receivers (any from the list of compatible devices) :
  .    Apple AirPlay
  .    Google Chromcast
  .       Mac , Windows or Linux computer with Airfoil Satellite installed  
  ( see https://rogueamoeba.com/airfoil/ )
  .       iOS or Android device with Airfoil Speakers installed
  (if one wants to have TTS on mobile device)
  .    Bluetooth
   
   
  The presented solution was tested with the following software versions / hardware :
  -        Fibaro HC 2   firmware 4.140
  -        Airfoil for Mac v. 5.5.1
  -        Airfoil Sattelite for Windows v.5.1.6
  -        OS X v. 10.12.2 (macOS Sierra) and OS X v. 10.13 (macOS High Sierra)
  -        Apple AirPort versions A1088, A1264, A1392
  -        JBL Flip 3 Bluetooth Speaker
  -        Fibaro TTS Bridge v. 0.1
  -       Fibaro HC 2  v. 4.110
  It was not tested with Google Chromcast (as I do not have any) but this is supported by Airfoil.
   
   
   
   
  IMPLEMENTATION :
  Please read the whole instruction carefully before you start.
   
   
       1.      
         Define the global variable “PAMessage”  in your HC2 (top part of the Variables’ Panel):
  This variable will store the text you want to convert  to speech, whatever is there, the system will speak when you press TTS button of the VD
   
   
  2.
   
  Test and select desired language/voice for your TTS.
  To change text into speech we used “SAY” command of OS X.
   
   
  Open “Terminal “ application on your Mac.
  Type ‘SAY –v ?’  to see the list of available voices/languages
  Type ‘SAY –v <name of the voice>’ to select the voice of your preference
  Type ‘SAY “THIS IS A TEST MESSGE IN MY LANGUAGE” ’ to test your selected voice
   
   
  More details on this can be found here: https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/say.1.html   
   
  Here is the result of 
  ‘SAY –v ?’ :
   
  3.
   
  Install “Airfoil” for Mac downloaded from  https://rogueamoeba.com/airfoil/ 
   
   
   
   
  NOTE: The free demo version lets to transmit audio up to 10 minutes long (which is more than enough for TTS). After that time the noise distortion will be added by the application.
  If one wants to use Airfoil for transmission of music  it is recommended to purchase a license.
       4.      
  Setup web server with PHP Module running on our Mac computer.
   
  In my case I have it on iMac and I followed this guide :
   
  https://medium.com/@JohnFoderaro/how-to-set-up-apache-in-macos-sierra-10-12-bca5a5dfffba 
   
  I skipped "Configuring Virtual Hosts" as that was not working for me.
  As my web server is accessible only by my devices, I did not care.
   
  Important is that apache web server is managing PHP scripts .
   
  NOTE: If you already implemented iTunes VD, you should have already running web server with PHP module installed.
   
       5.      
  Install Audio Mixer VD on your HC 2.
   
   
   
   
  Define parameters of this VD :
   
  Set IP address of your Apple Mac computer
  Set port number as  7000. The communication between HC2 and Mac will be on port 7000 and this is hard coded in “Fibaro TTS Bridge v..1” application.
  Define in VD as many audio mixer sliders as you have audio devices to be linked with your multi room audio system.
         In the VD attached  FOR EACH SLIDER you have to define the PATH for your PHP script “airfoil.php”.  Also for each slider the local variable ‘pokoj’ has to be defined as substring of the ID of the speakers defined in Airfoil app on Mac.
         (see Paragraph 6 “How to know the IDs of your speakers defined for AirFoil”) 
   
  Example:
  In my case I have my airfoil.php script placed as :
  MacintoshHD/Users/username/Sites/airfoilremote/airfoil.php
  and my path defined in the VD is :
   
  Note :   “LocalSpeaker” is the speaker connected to your Mac.
  Example:
  In my case I have the following local variables for each slider :
   
   
   
  local pokoj = “WIATROLAP"
  local pokoj = “LocalSpeaker"
  local pokoj = "59-a7”
  local pokoj = "POKOJ-3”
  local pokoj = “JADALNIA"
  local pokoj = “AppleTV"
  local pokoj = “ANTRESOLA"
  local pokoj = “MIODARNIA"
   
   
   
  There are three buttons on Audio Mixer VD :
   
   
   
          “Weather Outside”   – to send current weather information to TTS system. In my VD it reads information from Netatmo VD.
                                                This should be adjusted to user’s preferences.
                                                User may adjust it to her/his needs at the end when all the rest is up and running.
                                                           
                                                      NOTE: In the code of VD attached it reads the variable from my Netatmo device ID.
                                                                  It will not work for you without fine tuning.
   
   
   
      “Weekday / Time”    – to send TTS with the text taken from HC2 system variables
   
   
   
      “TTS”                        – to send TTS with the text taken from global variable “PAMessage”
  6.
   
  Place the „airfoil.php” file into you OS X computer. The path for it has to match whatever is defined as the path in your VD
  (see example in paragraph 3.)
   
   
   
       7.
       How to know the IDs of your speakers defined for AirFoil
        
        You have to use Apple Script Editor which is application delivered along with your OS X system. no need to purchase or install anything.
        Just use your search bar of OS X system.
   
  You have to write
   
  into Apple Script Editor.
   
       Here is the screen shot of the OS X script editor which shows you the complete IDs of your Airfoil Speakers.
   
   
   
   
   
   
   
   
      You can see that part of each ID  (after @) matches my local variables for each slider of VD.
   
   
       8.
  Setup Airplay/Chromecast/Bluetoth  devices with your Mac 
   
   
  9.
  If you want to have other computers to act as clients with speakers install Airfoil Sattelite for each of them. The app is to be downloaded from https://rogueamoeba.com/airfoil/
   
   
  10.
  If you want to have mobile devices to act as clients with speakers install Airfoil Speakers for each of them. The info on these apps can be found on https://rogueamoeba.com/airfoil/
   
   
   
   
  11.
  Copy the “Fibaro Text to Speech Bridge v.0.1” application to your Mac computer.
   
   
   
   
  Attached is the zipped file. You have to unzip it to have .app file.
   
   
   
   
   
   
   
       NOTE: 
   
       If it happens that HC2 needs to be restarted, it is required to restart “Fibaro Text To Speech Bridge v.0.1”also (Exit and Run).
       Restart of “Fibaro Text To Speech Bridge v.0.1” is to be done after HC2 is back operational.
   
   
   
      FILES TO DOWNLOAD :
   
   
  Application for OS X (zipped) ->   Fibaro_Text-To-Speech_Bridge_0.1.app.zip
   
   
  VD for HC2 ------------------------>   AUDIO_MIXER_+_TTS.vfib 
  ICON for VD of HC2 ------------>     
   
  AIRFOIL.PHP (zipped)  ------>  
  airfoil.php.zip
   
   
   
   
   
   

  39 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 18. [VD + APP] Text To Speach (TTS) solution for HC2 and Apple Mac (OS X) - version February 2017

  Text To Speach (TTS) solution for HC2 and Apple Mac (OS X) :

   
   
  PREFACE :
  It took me two months of tests to make this solution at present stage and I had to learn a little Python and Applescript.
  I am aware that lots of details can be improved. However all programmers knows there are no software without bugs and there is never final version. The attached OS X app is fully functional and it is called “Fibaro Airfoil Bridge v.0.1”.
  I had no experience with OS X programming. This is the very first OS X app I wrote.
   
   
  INTRODUCTION :
  I have noticed that wide used solution for TTS and multiroom is to use Sonos speakers (probably because of the Fibaro plugin available) and VoiceRSS (http://www.voicerss.org/).
   
  My solution is different. It uses the text synthesizer (TTS) which we have already implemented in our computers and which can speak in variety of languages – also those not supported by VoiceRSS. To change text into speech I used “SAY” command of OS X. The other advantage is that we are independent on internet connection and there are no charges for TTS processing. It has also multiroom solution. You can have installed all over your place a number of speakers. The volume of each speaker can be individually adjusted from HC2 (Volume range from 0 to 100 %) so it is possible to select in which room/rooms you hear the voice announcement. 
   
  The supported speakers/devices/protocols are as for now :
  -        Apple AirPlay
  -        Google Chromcast
  -        Bluetooth
  -        Windows computers (with installed app to become AirPlay compatible)
   
  The supported languages/voices of OS X v. 10.12.2 (macOS Sierra) :
   
   
  PLANS FOR FUTURE :
  Fine tune the app and improve GUI of Fibaro Airfoil Bridge application.
  Enhance the functionality with multiroom audio with distribution music from internet radio and iTunes.
   
  This is an open project and I count on your constructive comments.
  If there is anybody who would like to be involved in future enhancements please let me know in private message.
   
   
  WHAT WE NEED :
  -        Fibaro HC2
  -        Apple Mac computer
  -        Audio Mixer VD installed on HC2
  -        Some LUA experience to fine tune VD on HC2 and have your user defined TTS messages in your scenes
  -        Airfoil by Rouge  Amoeba application installed on Mac (for TTS it is OK to use free demo version)
  -        Fibaro Airfoil Bridge  by Marcin S. Milewski (gucio1234) installed on Mac
  -        Speakers/audio receivers (any from the list of compatible devices) :
  o   Apple AirPlay
  o   Google Chromcast
  o   Mac , Windows or Linux computer with Airfoil Satellite installed
  o   iOS or Android device with Airfoil Speakers installed (if one wants to have TTS on mobile device)
  o   Bluetooth
   
  The presented solution was tested with the following software versions / hardware :
  -        Airfoil for Mac v. 5.5.1
  -        Airfoil Sattelite for Windows v.5.1.6
  -        OS X v. 10.12.2 (macOS Sierra)
  -        Apple AirPort versions A1088, A1264, A1392
  -        JBL Flip 3 Bluetooth Speaker
  -        Fibaro Airfoil Bridge v. 0.1
  -    Fibaro HC 2  v. 4.110
  It was not tested with Google Chromcast (as I do not have any) but this is supported by Airfoil.
   
   
  IMPLEMENTATION :
  Please read the whole instruction carefully before you start.
   
       1.      
         Define the global variables in your HC2 (top part of the Variables’ Panel):
                    “PAMessage”  - This variable will store the text you want to convert  to speech.
                    “AudioMixer” – This variable will store the audio mixer settings for the devices.
       2.      
  Install Audio Mixer VD on your HC 2.
  Define parameters of this VD :
  Set IP address of your Apple Mac computer
  Set port number as  7000. The communication between HC2 and Mac will be on two ports:  7000 and 7001.
  Define in VD as many audio mixer sliders as you have audio devices to be linked with your multi room audio system. Provide names for each slider corresponding to the devices/rooms you want to control. You may use your local language names, with spaces and local characters.
   
  IMPORTANT:
  Remember what is the order of your sliders. It is needed in next steps for proper link between HC2 and Mac.
   
   
  The LUA code for each slider has to be same but it depends on the number of sliders one has defined. Here are examples :
   
  If there are two sliders, LUA definition for each should be :
   
  If  there are four sliders, LUA definition for each should be :
   
  Adjust the LUA code of each slider according to number of sliders there are  in your VD.
   
  There are four buttons on Audio Mixer VD (they can be adjusted for user’s preferences ):
   
          “Test Message”       – to send a test message to TTS system. In my VD the predefined test message is in Polish. It should be adjusted to your language.
   
      “TTS”                      – to execute TTS with the text taken from global variable “PAMessage”
   
            “Weather Outside” – to send present weather conditions to TTS system. In my case it is based on global weather variables received from Netatmo weather station. The message is in Polish. It should be adjusted to your local language and preferences.
   
       “Send Data”           – to send audio mixer settings from HC2 to Airfoil without processing any TTS
   
   
   
   
       3.
  Test and select desired language/voice for your TTS.
  To change text into speech I used “SAY” command of OS X.
   
  Open “Terminal “ application on your Mac.
  Type ‘SAY –v ?’  to see the list of available voices/languages
  Type ‘SAY –v <name of the voice>’ to select the voice of your preference
  Type ‘SAY “THIS IS A TEST MESSGE IN MY LANGUAGE” ’ to test your selected voice
   
  More details on this can be found here: https://developer.apple.com/legacy/library/documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/say.1.html   
   
       4.
  Setup Airplay/Chromecast/Bluetoth  devices with your Mac 
   
  5.
  If you want to have other computers to act as clients with speakers install Airfoil Sattelite for each of them. The app is to be downloaded from https://rogueamoeba.com/airfoil/
   
  6.
  If you want to have mobile devices to act as clients with speakers install Airfoil Speakers for each of them. The info on these apps can be found on https://rogueamoeba.com/airfoil/
   
   
  7.
  Install “Airfoil” for Mac downloaded from https://rogueamoeba.com/airfoil/
  NOTE: The free demo version lets to transmit audio up to 10 minutes long (which is more than enough for TTS). After that time the noise distortion will be added by the application.
  If one wants to use Airfoil for transmission of music (which I hope will be introduced with future version of my solution)  it is recommended to purchase a license.
   
  IMPORTANT:
  All the names of the audio devices configured with  Airfoil HAVE TO HAVE names of the speakers without spaces and without any special/national characters. Rename the devices in Airfoil if it is needed.
   
   
   
   
  8.
  Copy the “Fibaro Airfoil Bridge v.0.1” application to your Mac computer. DO NOT RUN IT YET.
  Attached is the zipped file. You have to unzip it to have .app file.
   
  IMPORTANT:
  Right click on “Fibaro Airfoil Bridge v.0.1” and select “Show Package Content”
  Navigate to   Contents -> Resources
  Locate the file “SpeakersNAME.txt”
  Edit the file “SpeakersNAME.txt”. Put names of your speakers each in the new line. They have to be same as names defined in Airfoil (paragraph 7.).  The order of the speakers is EXACTLY SAME as order of the sliders of your HC 2 VD “Audio Mixer” (paragraph 2.) .
  NOTE: The very first speaker has to be “LocalSpeaker” which is the default speaker of your Mac computer. This has to be defined even if you do not use the speaker of your Mac.
   
  Here is an example of “SpeakersNAME.txt” file:
  LocalSpeaker JADALNIA AppleTV PC-ANTRESOLA POKOJ-3 WIATROLAP MIODARNIA  
  9.
  After the “SpeakersNAME.txt” is updated one can run “Fibaro Airfoil Bridge v.0.1” applicaton.
   

   
   
       NOTE: 
       If it happens that HC2 needs to be restarted, it is required to restart “Fibaro Airfoil Bridge v.0.1”also (Exit and Run).
        Restart of “Fibaro Airfoil Bridge v.0.1” is to be done after HC2 is back operational.
   
   
   
  IMPORTANT:
  This is known bug with 0.1 version. If you want to close the app use the EXIT button on the main window or the EXIT option of the second pull down menu.
  If you close the app with red circle on top left corner of the application’s window or with the QUIT option from the first pull down menu the application is not closed completely. In this case you have to find its icon on the bottom bar of OS X, right click and force close it .
   
   
   

  17 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 19. Keyboard

  1. The TCP Port setting is used to store the input timeout in seconds. Adjust as required.
  2. Change the myGlobal button and code to suit the name of the global you wish to set.

  38 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 20. Daikin SkyFi

  Virtual device for control of Daikin air conditioners with the SKYFi addon. (untested)

  125 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 21. Enphase Envoy solar panel VD

  Attached a simple VD to show you the output of your Enphase Envoy solar panel. It shows the current W, today's kWhs, and last 7 days kWhs. Enter  in the 'Advanced'  tab of the VD the ip address of your Enphase Envoy box. TCP port can be left blank.
   
  Also attached a basic icon to use.
   
  Best, Rene.

  131 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 22. Nefit Easy thermostat VD

  A virtual device to interface with the Nefit Easy thermostat. First credits where credits are due: this VD leverages  the cool stuff made by Robert Klep.So what you need is to
  Install the nefit-easy-http-server developed by robertklep (see https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server) on another device. I use a raspberry pi. Follow the instructions on the site and check if the server is working properly Install the virtual device you can download here Add the IP address of the device where you run the nefiteasy server in the advanced setting of the VD Same for the port (standard setting of the server is 3000) You can use the icon provided if you like  I use the two buttons at the bottom of the VD to lower the temperature when I am away (trigerred by a scene), and go back to the normal clock program when I'm back home By inspecting the code in the VD I guess you can see how you can read and write data to the server. There are many more info and settings you can extract or change from the server (see https://github.com/robertklep/nefit-easy-core/wiki/List-of-endpoints for the list of endpoints you can use). These are the ones I picked but I assume you understand how to change to your needs  
  Rene.

  78 downloads

     (0 reviews)

  17 comments

  Updated

 23. Manage_pincode_lock

  Virtual device to manage user codes for YALE locks

  164 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 24. sprinkler

  VD to handle sprinklers

  201 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 25. Holiday Lights

  Holiday Lights [Christmas Lights]
   
  Hello dear Fibaro community!
   
  Christmas time is near so I made this VD to make it possible to automate turning On/Off some lights by using some smart plugs and relay modules, by setting favorite program on RGBW modules and some Philips HUE bulbs that you want to. It is possible to do that manually by just pressing button on VD, or it can be automated completely if you are using Main scene for time based events control scene! But more about that at the end of this post.
   
  ABOUT Holiday Lights VD
  It looks like this:


   
  As you can see from above pictures this VD is very simple. Holiday Time button changes value of predefined global variable "HolidayTime" which enables to automate control of holiday lights. Button LightsOn/Off changes value of predefined global variable "HolidayLights" and turns On or Off lights that you define in code of this button. Let see first what global variables you need to add to variable panel:
   
  GLOBAL VARIABLE SETUP
  Following are predefined global variables (bottom part in panel) that you need to add before importing this VD:
   
  Name of variable   - possible values
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  HolidayTime     - possible values: No, Yes or values in your language mapped properly in code (this variable is also used in Very Smart Light™ scene)
  HolidayLights   - possible values: Off, On or values in your language mapped properly in code (this variable is also used in Very Smart Lights™ scene)
  HomeTable       - predefined global variable table with device and scene IDs. Recommended to use since z-wave devices can change their ID with re-inclusion and then is necessary  to edit only scene which make this table and only device ID in scene headers. Much less time and effort is needed than without that option! But if you don't use this feature then you MUST delete following lines from button code:
  -- get the table from global if not using then delete this line!!! local jT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("HomeTable")) Now when you added above variables you can import VD.  
  IMPORTING Holiday Lights VD
  Select on HC web GUI Devices and then click on Add or remove device on top of the left column (see picture):

  Next window will open and you will click on "Choose Files":

  Open file dialog will open where you will select downloaded file Holiday_Lights.vfib.json and press Select or Open or Choose button.
   
  SETTING UP Holiday Lights VD
  Virtual device will import and open on General tab where you need to import icons:

  To import icons click on button Change Icon and new window will open:

  Now click on button Choose File and file dialog will open where you will select first icon from the Download folder where they are after downloading and click on button Select.
  Name of the selected icon will show on the right side of the Choose File button. Now press button Add. Repeat same procedure for another icon. When you finished importing icons select Off icon by clicking twice on it to select it for VD main icon. If you don't want to see virtual device default blue box icon then do same for buttons!
   
  You will need icons ID numbers and the easiest way to find out is to drag icon from General tab to the desktop! On desktop it will have name like User1058.png. That number in the name of the icon is it's ID number. If you drag to the desktop first imported icon, then second icon ID will have ID number plus one, eg. User1059.png.
   
  ADDING DEVICES AND LIGHTS
  We are almost done. Just need to click on Advanced tab and edit code of each button and Main loop. In code for button Lights On/Off you need to put names of global variables that you use and do proper mapping of your values to the values used in code, then you need to put your icons IDs and you can change message text which you will get if you try to turn On holiday lights when HolidayTime is set to No. See code bellow:
  -- GLOBAL VARIABLES -- enter names and value mapping of your -- global variables or leave as it is and add to variables panel -- get the table from global if not using then delete this line!!! local jT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("HomeTable")); -- enter name of your global variable for holiday time and map -- your values this global value is set with this VD local holidayTime = "HolidayTime"; local holidayTimeMapping = {Yes="Yes", No="No"}; -- enter message when holiday time is not active and trying to turn -- holiday lights On. local messageHolidayTimeOff = "Holiday time is set to No!"; -- enter name of your global variable that indicates holiday lights are -- turned on and map your values. This global variable value is set with -- this VD local holidayLights = "HolidayLights"; local holidayLightsMapping = {On="On", Off="Off"}; -- VD ICONS ---------------------------------------------------- -- enter ID numbers of corresponding icons on your system local iconHolidayOn = 1056; local iconHolidayOff = 1055; Then you need to setup some smart plugs and relay modules that you will use to control Christmas lights. Just add ID numbers between {} brackets separated with comma like in code bellow:
  -- SETUP RELAY, SMART PLUG TO BE CONTROLLED -------------------- -- put in bracket separated by comma ID of smart plugs, switches, -- and dimmers that you want to turn On/Off with this button local deviceID = {238, 140, 1002}; If you have some Philips HUE lamps that you like to use to change colors by other scene or mobile application then you can add their ID numbers between {} brackets separated by comma, if not then just skip this part. At this moment VD will only turn on HUE lamps at predefined brightness, or turn them off. To make them to change color you can use one of many mobile applications from Apple AppStore or Google play. It is possible to make scene that will be started and then run in loop and change HUE lamps color by some program and I may make one but can't promise that it will be available on time since it requires a lot of testing. But if you are interested to have one please leave comment.
   
  If you use Phillips HUE virtual device then set variable VDlightIDtype to "VD" or to "PlugIn" if you use plugins. Set VDdim to the brightness value at which you want bulbs to be turned On (for VD 0-100, for PlugIn 0-254). VDRefreshType you need to set to "Button" if you use Philips HUE VD version 2.0b with button refresh or to "Main" if you use version with Main loop refresh. VDrefreshButton and VDbrightnessSlider are set to numbers that are ok for Philips HUE VD v2.0. If you use other versions or made by you then please put correct button and slider number see code bellow:
  -- SETUP HUE VD OR PLUGIN TO BE CONTROLLED ---------------------- -- enter lights ID controlled by VD or plugin (like HUE) separated -- by comma between brackets or if none leave brackets empty local VDlightID = {jT.dnevni.stojeca, jT.dnevni.lampa1, jT.dnevni.lampa2, jT.fontana.svjetlo1, jT.fontana.svjetlo2, jT.blagovaona.lampa1, jT.blagovaona.lampa2}; -- enter if it is VD (virtual device) "VD" or plugin type "PlugIn" -- REMEMBER!! If you use VD then brightness, color and saturation can be -- set from 0 to 100 and if you use PlugIn then brightnes, color and -- saturation can be set from 0 to 255!!! local VDlightIDtype = "VD"; -- enter brightness value for HUE lamps to which to turn on local VDdim = "30"; -- if it is VD type then enter type of refreshing of VD lights: -- "Main" for main loop or "Button" for button. If it is button then also -- enter nuber of the button bellow: local VDrefreshType = "Button"; -- enter number of refresh button on VD for light local VDrefreshButton = "5"; -- enter number of brightness slider on VD for light local VDbrightnessSlider = "2"; -- NOTE! If you are using Very Smart Lights™ scene then open to edit -- and set VDholidayFlag to 1 for above HUE lamps so when you turn on -- holiday lights then Very Smart Lights scene will not control above -- lamps util Holiday Lights are turned off. Also you can set -- useholidayLights to "Yes" and adjust dimming of the other lighting -- to prefered levels while holiday lights are turned On. Same applies -- for RGBW modules! And now if you have RGBW modules and you want to use your new made programs then you can add to RGBWlightID their ID numbers between {} brackets separated by comma. You can setup different programs for each RGBW module for all seven days of the week! See bellow code as example for two RGBW modules:
  -- RGBW MODULE PROGRAM SETTINGS ----------------------------------------- -- enter lights ID controlled by RGBW MODULE separated by comma between -- brackets or if none leave brackets empty local RGBWlightID = {120, 122}; -- RGBW module has some default programs and more can be added by users, -- here you can define your favorite program for each day of the week -- that will be used for holiday time local RGBWfavorite = {{493, 492, 493, 492, 493, 492, 493}, {1, 3, 4, 2, 1, 4, 3}}; From above example you can see that first RGBW module with ID 120 is playing custom made programs with ID 492 and 493. This are simple programs that are changing four default colors red, yellow, green and blue in different sequence and different speeds and look like this:

   
  The other RGBW module with ID 122 is playing default programs, Fireplace on Sunday, Aurora on Monday, Storm on Tuesday and so on. If you want to find out what is ID of your new program then you can make new scene with just this line of code:
  fibaro:debug("RGBW running program ID number is: "..fibaro:getValue(100, "currentProgramID")) Change 100 for ID number of your RGBW module. First start new program on RGBW module and then run this scene to see program ID number.
   

   
   
  ADDITIONAL INFORMATION
  if you setup and using Main scene for time based events control that can be downloaded from here:
  Then you can setup this VD so that lights are turned On and Off at specific time of the day. Here is example:
  -- SCHEDULED VD SETUP --------------------------------------------------- -- here you can setup VDs that will be executed at predefined time of -- day in format "00:00". You can set up more than one time during day. -- Also you can enter flag for each day of the week when VD will be -- executed or not. See more details bellow. -- enter VD IDs that will run at scheduled time separated by comma. local runVDSchedID = {100}; -- enter here which button to press to execute command local runVDSchedButton = {"2"}; -- enter at what time of day will VD button be pressed separated by comma. -- You can define more than one time in format "00:00" for one VD -- or even use local or global variables like sunsettime or sunrisetime -- Example: {{"13:30", "19:20"}, {sunrisetime, "13:00", sunsettime}} -- in above example first VD button will be pressed at 13:30 and 19:20 -- while second VDs button will be pressed at sunrisetime, 13:00 and -- at sunsettime local runVDSchedHour = {{"07:00", "09:00", "19:00", "23:59"}}; -- enter here flag for each day of the week for VD to press button -- at above scheduled time. if flag 1 the VD button will be pressed and -- if flag 0 then will not be pressed for that day. Remeber, Sunday is -- first day of the week on HC2! Example for two VDs: -- {{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}} - in this example -- first VDs button will be pressed only on Sunday, and second VDs -- button will be pressed on weekdays but not on weekends (Saturday -- and Sunday). local runVDSchedWeek = {{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}}; -- enter here flag for sending push message when VD buttons is pressed -- 1 for sending message, 0 no messages local runVDSchedPushFlag = {0}; -- enter here message content that will be sent to you when VD is -- executed. If above flag is 0 for any of the VDs then just put -- empty "" for it. local runVDSchedPushMessage = {""}; From above example, button on Holiday Lights VD with ID 100 will be pressed at four different times each day of the week and no push message will be sent. Since it is only one button that flips On/Off, at 7h in the morning lights will be turned On (if where Off), then at 9h will be turned Off. Again at 19h turned On and minute before midnight turned off again.
   
  This is just one way it can be done, but here are many other ways that I will add after posting some other scenes like Very Smart Lights™, Good Morning, Good Night, etc.
   
  Enjoy coding and Holiday lights!! There is more to come soon!
   
  Sankotronic  
   
   
   
   

  536 downloads

     (0 reviews)

  2 comments

  Updated


×
×
 • Create New...